SAL·LUSTIÀ ÀLVAREZ HA ESTAT ESCOLLIT AVUI PRESIDENT DEL CONSELL REGULADOR DE LA DOQ PRIORAT