IMANOL ARIAS, VENDIMIADOR DE HONOR DE LA DOP PLA I LLEVANT DE MALLORCA